· ΡΟΦΗΜΑΤΑ-BEVERAGES ·

Σοκολάτα | Chocolate

Σοκολάτα Σαντιγύ | Viennois

Παραδοσιακό Τσάϊ | HandmadeΤea

ΤσάϊArizona | ArizonaTea

Αναψυκτικά 250ml | Refreshments 250ml

3 Cents Ανθρακούχο | 3 Cents Sparkling 

Σόδα Schweppes | Soda Schweppes

S.Pellegrino | Sparkling

Tonik Schweppes

Red Bull 250ml

Νερό 1lt | Water 1lt Bottle