· ΚΑΦΕΣ-COFFEE ·

Espresso                                                           

Espresso Doppio                                               

Espresso Macchiato                                           

Espresso Coretto                                               

Espresso Stretto                                                

Espresso Lungo                                                 

Espresso Americano                                          

Cappuccino                                                      

Cappuccino Latte                                              

Cappuccino Doppio                                           

Ελληνικός | Greek Coffee                                  

ΕλληνικόςΔιπλός | Greek Double                        

ΚαφέςΦίλτρου | Filtered Coffee                        

Mochacchino                                                    

Irish Coffee                                                      

Nes Café

Freddo Espresso                                               

Freddo Espresso (Κρέμα | Cream)                       

Freddo Cappuccino                                           

Freddo Latte

NεςΚαφέΦραππέ | Frappe                                 

Mochaccino                                                      

Freddoccino